Verklarende woordenlijst

Executie / tenuitvoerlegging


Executie

Executie van een vonnis = tenuitvoerlegging van dat vonnis. Dat wil zeggen: het afdwingen van nakoming van een in een vonnis uitgesproken veroordeling door het nemen van executoriale maatregelen.

U dient dit te laten doen door een deurwaarder.

Executie van een arbitraal vonnis is pas mogelijk nadat de Voorzieningenrechter van de rechtbank waar het vonnis is gedeponeerd zijn verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) heeft verleend. Voor vonnissen van de RvA dient men derhalve bij de rechtbank te Amsterdam een verzoek om exequatur van de Voorzieningenrechter in. Deze heeft hier uw origineel exemplaar van het vonnis voor nodig.

Bovendien moet het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard, of moet de termijn voor het instellen van hoger beroep zijn verstreken, alvorens executie mogelijk is. Als u een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis executeert en u krijgt in hoger beroep alsnog ongelijk, zult u de executie zo veel mogelijk moeten terugdraaien en uw wederpartij diens eventuele schade moeten vergoeden.

Voor de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen gelden de artikelen 1062-1063 Rv.