Verklarende woordenlijst

Dwangsom


Dwangsom

Aan een veroordeling in een vonnis kan een dwangsom verbonden worden. De veroordeelde wordt de dwangsom(een geldbedrag) verschuldigd als hij niet voldoet aan de veroordeling.

Een dwangsom kan verschuldigd zijn per overtreding (van een verbod of gebod) of per tijdseenheid (bijvoorbeeld voor iedere dag dat niet voldaan is aan de veroordeling).

Een dwangsom dient als extra prikkel tot nakoming en komt niet in de plaats van de verplichting om aan een veroordeling te voldoen, maar wordt daarnaast verschuldigd. Het niet voldoen aan een veroordeling kan zo een hele kostbare zaak worden.

Diverse veroordelingen lenen zich niet voor executiemaatregelen. Indien een aannemer is veroordeeld tot herstel en hij doet dat niet, dan kan zijn opdrachtgever wel een deurwaarder bij hem langs sturen, maar die zal daar niet veel kunnen doen.

Een dwangsom is hét middel om dat te voorkomen. Een dwangsom kan (na verkrijging van een exequatur) door de deurwaarder worden verhaald op het vermogen van de veroordeelde.

In de wet is bepaald dat geen dwangsom kan worden verbonden aan een veroordeling tot betaling van een geldsom, omdat die veroordeling altijd kan worden geëxecuteerd (ervan uitgaande dat de veroordeelde verhaal biedt).

Een dwangsom kan alleen worden opgelegd, indien de eiser dat heeft gevorderd. Bijvoorbeeld als volgt:

Eiser verzoekt de aannemer bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om binnen 3 weken na betekening van het vonnis aan de aannemer:
primair
de dakpannen van de woning van eiser te vervangen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,00 voor elke dag dat de aannemer in gebreke zal zijn met de volledige voldoening aan deze veroordeling,
subsidiair
aan eiser te betalen de kosten van herstel van het dak van eiser ad € 20.000,00.

Indien in een vonnis een veroordeling met dwangsom is uitgesproken, doet de eiser er goed aan het vonnis zonder meer aan de wederpartij laten betekenen. Dat wil zeggen dat de eiser bij de gewone rechter, waar het vonnis is gedeponeerd, een verlof tot tenuitvoerlegging aanvraagt en het vonnis met het verlof tot tenuitvoerlegging door de deurwaarder aan de wederpartij doet betekenen.

Uit de wet vloeit voort dat een dwangsom pas kan worden verbeurd als het vonnis aan de veroordeelde is betekend bij deurwaardersexploot. Zodra u een vonnis heeft ontvangen waarin aan een veroordeling van uw wederpartij een dwangsom is verbonden, moet u dus een deurwaarder inschakelen.