Verklarende woordenlijst

Dictum


Dictum

Een vonnis bestaat in grote lijnen uit drie delen:

  1. het eerste deel: de “kop” of “aanhef”, waarin de namen van partijen en arbiters en allerlei procesrechtelijke informatie staan; 
  2. het middeldeel: het “lichaam”, waarin de stellingen van partijen worden besproken en arbiters motiveren waarom zij tot hun oordeel zijn gekomen;
  3. het laatste deel: het “dictum”, waarin de veroordelingen staan.

Als een deurwaarder het verzoek krijgt een vonnis te executeren, kijkt hij in beginsel alleen naar het dictum.

Het dictum van een vonnis bij de RvA luidt meestal als volgt:

DE BESLISSING
Arbiters, rechtdoende als goede mannen naar billijkheid (of: naar de regelen des rechts):

in conventie // en reconventie
VEROORDELEN ? aan ? //per saldo// te betalen €  ( euro en  cent), vermeerderd met //de wettelijke// rente daarover, vanaf   tot de dag der algehele voldoening;

in reconventie
VEROORDELEN ? aan ? te betalen €  ( euro en  cent), vermeerderd met de wettelijke rente daarover, vanaf  tot de dag der algehele voldoening; 

in conventie en reconventie
VEROORDELEN ? ter verrekening van de proceskosten aan ? te betalen € B ( euro en  cent);

VERKLAREN dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

WIJZEN AF hetgeen meer of anders is gevorderd.

Aldus gewezen te Amsterdam, [datum]

[naam]                                            [naam]                                            [naam]