Verklarende woordenlijst

Deskundigen


Deskundigen

Partijen bezitten vaak zelf onvoldoende technische kennis om zich een goed beeld te vormen van de oorzaak van een gebrek of de deugdelijkheid van een materiaal of constructie. Ter onderbouwing van hun vordering wenden zij zich daarom vaak tot een bouwkundig deskundige. Deze maakt meestal een rapport op van zijn bevindingen, dat de partij kan inbrengen in de procedure. Als het goed is, dan is in het rapport precies te vinden wat er technisch aan de hand is en waarom de wederpartij daarvoor aansprakelijk is.

Arbiters zijn zelf deskundig en kunnen in de meeste gevallen heel goed beoordelen of het klopt wat de deskundigen van partijen betogen. Meestal zijn er nog wel vragen over de details, die zij aan de deskundigen willen voorleggen. Het is daarom verstandig om eventuele deskundigen mee te nemen naar de Mondelinge Behandeling. Zo voorkomt u dat er een vraag blijft hangen die u niet kunt beantwoorden. Dat kan er immers toe leiden dat uw vordering wordt afgewezen, of uw verweer wordt gepasseerd, omdat u deze/dit onvoldoende hebt onderbouwd.

Soms hebben arbiters nog vragen die uitsluitend door nader onderzoek kunnen worden beantwoord. Zij kunnen dan zelf een deskundige benoemen - of (één der) partijen opdragen een deskundige te benoemen - om bericht aan hen uit te brengen. Dit zal in de regel slechts gebeuren als het gaat om zeer specialistische, misschien wel unieke, situaties.