Verklarende woordenlijst

Bodemprocedure


Bodemprocedure

Een bodemprocedure is een procedure op tegenspraak die eindigt met een vonnis waarin definitief beslist wordt op de rechtsvragen die partijen verdeeld houden. Dit in tegenstelling tot een kort geding, waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd die spoedeisend moet zijn (let op: de voorlopige maatregel is niet

minder bindend).

Lees meer over het verschil tussen bodemprocedure en kort geding in het menu “Welke procedure?” en lees meer over het verloop van de bodemprocedure in het menu “Bodemprocedures”.