Verklarende woordenlijst

Bindend(e beslissing)


Bindend(e beslissing)

Een arbitraal vonnis is bindend voor partijen; zij moeten zich daaraan houden. Als zij dat niet uit zichzelf doen, kunnen zij daartoe gedwongen worden.

Het feit dat in hoger beroep nog anders kan worden geoordeeld, neemt niet weg dat het vonnis in eerste aanleg al bindend is voor partijen.

Ook het feit dat de veroordeling een voorlopige maatregel betreft (een beslissing in kort geding, of op een provisionele vordering in een bodemprocedure), doet niet af aan het bindend karakter van de beslissing.