Verklarende woordenlijst

Arbitraal beding


Arbitraal beding

Een arbitraal beding is een schriftelijke bepaling waarin partijen afspreken dat hun toekomstige geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage. Meestal staat een arbitraal beding in een overeenkomst of in de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.