Verklarende woordenlijst

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn – kort gezegd – standaardbepalingen die professionele partijen gebruiken bij al hun overeenkomsten en meestal op de achterkant van stukken worden afgedrukt, of op een apart vel.

Het arbitraal beding op grond waarvan de RvA bevoegd is om over uw geschil te oordelen, staat vaak in algemene voorwaarden die door professionele bouwpartijen gebruikt worden.

Algemene voorwaarden zijn heel snel toepasselijk op een rechtsverhouding. De enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op een brief, offerte of iets dergelijks, is al voldoende. U bent daardoor in beginsel aan de algemene voorwaarden gebonden, ook als u de inhoud daarvan niet kent.

Maar toepasselijke algemene voorwaarden kunnen door consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) ook heel eenvoudig vernietigd worden.

Er zijn twee redenen voor vernietiging:
1) de algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend; of
2) de gebruiker van de voorwaarden heeft u geen redelijke mogelijkheid geboden van die voorwaarden kennis te nemen.

Als u een particulier bent en de algemene voorwaarden zijn niet uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan u ter hand gesteld, betekent dat al snel dat de gebruiker u geen redelijke mogelijkheid heeft geboden daarvan kennis te nemen.

U kunt dan kiezen welke bepalingen u wilt vernietigen en op welke bepalingen u juist een beroep wilt doen. Zo kunt u ervoor kiezen het arbitraal beding intact te laten, zodat u kunt procederen voor de RvA, maar een beroep doen op de vernietigbaarheid van alle overige bepalingen.