Verklarende woordenlijst

Afwijzen


Afwijzen

Een partij kan in zijn vordering niet ontvankelijk worden verklaard, of de vordering kan hem worden ontzegd. Niet-ontvankelijkheid en ontzegging zijn beide een

vorm van afwijzing. Voor het verschil in rechtsgevolg zie ontvankelijk(heid).