Verklarende woordenlijst

Aanhangig maken van een procedure


Aanhangig maken van een procedure

Op grond van artikel 1025 lid 1 Rv is een schriftelijke mededeling aan de wederpartij voldoende om een arbitrale procedure aanhangig te maken. Alle procedures bij de RvA moeten schriftelijk bij de RvA aanhangig worden gemaakt. Hoe u dit kunt doen, leest u in het menu betreffende de procedure van uw keuze. Hebt u nog geen keuze gemaakt, lees dan eerst de menu’s “Procederen voor de RvA” en “Welke procedure?”.

In verschillende procedures zijn er verschillende inhoudelijke aandachtspunten. Lees daarover het submenu dat hoort bij de door u gekozen procedure.

Om de kwaliteit van uw processtukken te bevorderen, kunt u het menu “Schrijven van processtukken” gebruiken als checklist.