Verklarende woordenlijst

Aanbestedingsgeschil


Aanbestedingsgeschil

Alle geschillen, die betrekking hebben op de procedure volgens een aanbestedingsreglement (bijvoorbeeld het UAR-1986) zijn aanbestedingsgeschillen.

In aanbestedingsgeschillen is vaak een zeer spoedige beslissing nodig. Het is niet zo dat aanbestedingsgeschillen vanzelf spoedgeschillen zijn, maar als de eiser een verzoek tot spoedbehandeling doet, wordt het aanbestedingsgeschil automatisch met spoed behandeld. Voor die spoedbehandeling is dus wel een verzoek van de eiser nodig, maar de toestemming van de voorzitter van de RvA wordt automatisch verleend (art. 14 lid 5 Arbitragereglement RvA).

Voor aanbestedingsgeschillen geldt de informatie onder het hoofdje “Spoedbodemgeschillen” in het menu “Bodemprocedures”.