Veelgestelde vragen

Ik ben veroordeeld door arbiters en heb een klacht ingediend. Verandert nu de beslissing?


Het indienen van een klacht en de beslissing op die klacht heeft geen invloed op de beslissing van het scheidsgerecht/het vonnis, zelfs niet als uw klacht gegrond is. Indien u het niet eens bent met de beslissing van het scheidsgerecht in een vonnis, kunt u een rechtsmiddel instellen (zoals hoger beroep), het vonnis ter vernietiging voordragen bij de rechtbank, of een verzoek tot herroeping indienen bij het gerechtshof.