Veelgestelde vragen

Wat als de wederpartij de veroordeling in het vonnis niet nakomt?


Lees voor het antwoord op deze vraag het hoofdstuk “nakoming afdwingen (exequatur)” in het menu “Bodemprocedures”.

Als een veroordeling tot herstel niet wordt nagekomen, doet u er goed aan advies in te winnen bij een jurist.