Veelgestelde vragen

Ik ben verkeerd behandeld door één of meerdere arbiters. Wat kan ik daartegen doen?


Vanzelfsprekend dienen de arbiters van de RvA iedereen onder alle omstandigheden correct te behandelen. Met het oog daarop zijn Gedragsregels opgesteld. Desondanks kan het gebeuren dat een der procespartijen onheus bejegend wordt. De RvA trekt zich dat zeer ernstig aan en heeft daarom een Klachtreglement.

Een procespartij kan een klacht indienen bij de voorzitter van de RvA. De voorzitter behandelt eventuele klachten zorgvuldig.

Voor de wijze van indiening en behandeling van een klacht wordt u verwezen naar Gedragsregels en Klachtreglement.

LET OP: het indienen van een klacht en de beslissing op die klacht heeft geen invloed op de beslissing van het scheidsgerecht/het vonnis, zelfs niet als uw klacht gegrond is. Indien u het niet eens bent met de beslissing van het scheidsgerecht in een vonnis, kunt u een rechtsmiddel instellen, zoals hoger beroep, of het vonnis ter vernietiging voordragen bij de rechtbank.