Veelgestelde vragen

Zijn de zittingen van de RvA openbaar?


Arbitrage door de RvA berust op een arbitrale, privaatrechtelijke overeenkomst tussen partijen. Een geschil in de privaatrechtelijke sfeer hoort niet zonder toestemming van de partijen in de openbaarheid te komen.

De zitting is daarom alleen toegankelijk voor de media of andere derden indien beide partijen daarmee instemmen. Indien beide partijen instemmen, worden de betreffende derden in beginsel toegelaten tot de zitting. Als het daartoe goede redenen aanwezig acht, kan het scheidsgerecht ook ondanks de instemming van partijen bepalen dat er geen derden bij de zitting aanwezig mogen zijn. Voor het overige zie de Richtlijn audio en video opnamen en pers ter zitting.

Tot op zekere hoogte vraagt het algemeen belang dat de rechtspraak door de RvA openbaar wordt gemaakt. In dat kader worden de vonnissen in geanonimiseerde vorm op de jurisprudentiewebsite van de RvA gepubliceerd.