Veelgestelde vragen

Is een bericht van het secretariaat een bericht van het scheidsgerecht?


De bestuursleden en arbiters van de RvA hebben vaak nog andere functies en werkzaamheden. Zij zijn maar zeer zelden op het kantoor van de RvA aanwezig. Zij hebben een aantal taken aan het secretariaat gedelegeerd, om de procedures niet onnodig vertraging op te laten lopen.

Het Intern Procedurereglement bevat richtlijnen omtrent de delegatie van werkzaamheden aan het secretariaat. Dit zijn geen harde regels; het scheidsgerecht kan per geval van de richtlijnen afwijken. Als u het niet eens bent met een door het secretariaat namens het scheidsgerecht genomen beslissing, kunt u steeds een beroep doen op het scheidsgerecht om die beslissing te heroverwegen.