Veelgestelde vragen

Wat zijn de risico’s als ik verlies?


De in het ongelijk gestelde partij zal meestal de kosten van de RvA geheel of voor een deel moeten betalen. Als de wederpartij een gemachtigde had, zult u waarschijnlijk worden veroordeeld ook diens kosten voor een deel te betalen. Daarnaast blijven natuurlijk de door uzelf gemaakte kosten (gemachtigde, getuigen, deskundigen, reiskosten e.d.) voor uw rekening, voor zover daarvoor geen vergoeding wordt toegewezen.

Als uzelf of een andere partij in hoger beroep gaat, nemen de kosten aanzienlijk toe. Degene die in hoger beroep verliest, zal meestal ook het grootste deel van de kosten in eerste aanleg moeten betalen.