Veelgestelde vragen

Hoe doe ik een beroep op onbevoegdheid van de RvA?


U kunt een beroep doen op onbevoegdheid van de RvA in een incidentele memorie, houdende beroep op onbevoegdheid. Die incidentele memorie is vormvrij. Een mail of brief waarin u gemotiveerd aan de RvA bericht dat de RvA niet bevoegd is, is voldoende. Daarmee start een bevoegdheidsincident. Dit is in relatief korte tijd doorlopen en eindigt met een incidenteel vonnis, waarin over de bevoegdheid wordt geoordeeld en over niets anders. Als u gelijk hebt, zal uw wederpartij in de kosten van het incident worden veroordeeld.

Let op: een beroep op onbevoegdheid moet worden gedaan “vóór alle weren”. Meer informatie over een bevoegdheidsincident treft u in het menu “Bevoegdheidsincident”.