Veelgestelde vragen

Ik wil ophouden met de procedure die ik ben begonnen. Kan dat nog?


U kan als eiser altijd uw vordering intrekken, maar niet altijd de procedure beëindigen. Uw wederpartij heeft misschien al een raadsman ingeschakeld die kosten heeft gemaakt. Daarom is voor de beëindiging van de procedure zijn medewerking vereist. Hij kan in ruil daarvoor vergoeding van zijn kosten vragen.

Trekt u uw vordering in, maar komt u met uw wederpartij niet tot overeenstemming, dan gaat de procedure alleen nog over de proceskosten.

Zijn nog geen proceshandelingen gevraagd van uw wederpartij, of heeft deze geen raadsman en heeft hij ook geen eis in reconventie (tegeneis) ingesteld, dan is zijn toestemming niet nodig.