Veelgestelde vragen

Zullen arbiters mij eerst vragen iets te bewijzen voordat zij eventueel mijn vordering afwijzen wegens onvoldoende bewijs?


Als de wederpartij uw stelling betwist, u de bewijslast hebt en u geen bewijs hebt aangeboden, kan het scheidsgerecht uw vordering onmiddellijk afwijzen. Zelfs kan een bewijsaanbod alleen te weinig zijn, als het overduidelijk is dat op u de bewijslast van uw stelling rust, maar u geen begin van bewijs hebt aangereikt. Als u bijvoorbeeld wordt aangesproken tot betaling en u stelt reeds te hebben betaald, dan moet u niet aanbieden een betalingsbewijs over te leggen, maar moet u deze al bij uw stukken bijvoegen.