Veelgestelde vragen

Zoekt de RvA voor mij uit of de aannemer het werk goed heeft uitgevoerd, of moet ik daar zelf nog iets voor doen?


U mag van arbiters deskundigheid verwachten in die zin dat zij de technische stellingen van u en uw wederpartij kunnen begrijpen en het belang daarvan kunnen toetsen. U mag ook verwachten dat zij de door u gestelde gebreken in het werk bezichtigen, voor zover deze veilig kunnen worden bekeken.

U kunt er niet van uitgaan dat arbiters steeds zelf de oorzaak van gebreken kunnen bepalen. De kans bestaat dat wat door u geraadpleegde deskundigen niet weten zonder nader onderzoek, ook arbiters niet weten.

U mag niet verwachten dat arbiters zelf gaan onderzoeken of hetgeen u stelt waar is, als dat door eenvoudige bezichtiging niet blijkt.

Als u stelt dat er een gebrek is, zult u dat op een of andere manier moeten aantonen. Als u bijvoorbeeld wilt aantonen dat een spouw onvoldoende diep is, zult u dus een stukje van de muur open moeten maken, endoscopisch of ultrasoon onderzoek moeten doen, of op een andere manier moeten regelen dat arbiters kunnen controleren of uw stelling juist is.

Als u stelt dat de spouw overal te ondiep is, ligt het aan de stellingen van uw wederpartij of nog nader onderzoek nodig zal zijn. Het scheidsgerecht zou bijvoorbeeld van oordeel kunnen zijn dat niet van u gevergd kan worden in alle muren te boren, als uw stelling al voor een deel juist blijkt te zijn. De aannemer moet dan aantonen dat de spouw elders wél voldoet. Hoe in een specifiek geval hierover wordt geoordeeld, valt op voorhand moeilijk te voorspellen, omdat de omstandigheden erg kunnen verschillen.