Veelgestelde vragen

Kan de RvA bemiddelen in mijn geschil?


U kunt samen met uw wederpartij aan de arbiters ter gelegenheid van de mondelinge behandeling vragen u te helpen om het geschil onderling op te lossen. De arbiters kunnen u dan een voorlopig oordeel geven om als basis voor onderhandelingen te dienen.

Als één van de partijen niet mee wil werken aan een onderlinge regeling, zult u alsnog verder moeten procederen. U kunt de arbiters dan niet houden aan hun voorlopige oordeel; bij het opstellen van een vonnis kunnen nieuwe inzichten ontstaan, waardoor dat vonnis misschien afwijkt van het voorlopige oordeel. Meestal zal in het vonnis wél hetzelfde oordeel staan als het voorlopige oordeel.