Restitutierisico

Restitutierisico

Restitutierisico is het risico dat iemand een aan hem betaald bedrag niet meer zal kunnen terugbetalen.

Een partij kan in ernstige financiële nood komen als een grote geldsom waar hij meent recht op te hebben, niet wordt betaald. Hij kan in kort geding vorderen dat de wederpartij in het kader van een voorlopige voorziening wordt veroordeeld om een voorschot aan hem te betalen.

Als het scheidsgerecht in kort geding van oordeel is dat de eiser een grote kans maakt op toewijzing van zijn vordering in een bodemprocedure, kan het de voorlopige voorziening in kort geding toewijzen.

Tenzij de wederpartij zich bij de betaling neerlegt, zal een bodemprocedure volgen. Het scheidsgerecht in die bodemprocedure zal daarin beoordelen of het in kort geding toegewezen voorschot terecht is betaald.

De ander partij zal in het kort geding waarschijnlijk aanvoeren dat het restitutierisico in de weg staat aan toewijzing van de geldvordering in kort geding; de wederpartij heeft immers financiële nood. De arbiters in kort geding wegen de belangen van partijen over en weer af, waarbij – zoals gezegd – een rol zal spelen of zij verwachten dat de vordering in een bodemprocedure een goede kans van slagen maakt.