mr. W. (Walter) ten Cate


Arbiter sinds 1999

Opleiding

Nederlands recht, RijksUniversiteit Leiden, civiel recht

Loopbaan

Gepensioneerd sinds 2018
Seniorrechter  Rb Den Haag, sector Kanton
Rechter Rb Rotterdam, diverse sectoren
Secretaris Raad van Arbitrage

Huidige nevenfuncties

Rechter-plaatsvervanger
Betrokken bij enige ad hoc geschillencommissies over bouwkwesties

W. (Walter) ten Cate