ir. N.J. (Nico) de Vries

Voorgedragen door:Bouwend Nederland

Arbiter sinds 2015

Opleiding

Civiele Techniek Technische Universiteit Delft

Loopbaan

CEO Koninklijke BAM Groep nv.
Sector directeur infrastructuur en milieu
Statutair directeur BAM Utiliteitsbouw
Regio directeur BAM Utiliteitsbouw
Bedrijfsleider  BAM
Projectleider BAM
Wekvoorbereider BAM

Huidige nevenfuncties

Voorzitter raad van commissarissen Batenburg Techniek nv.
Voorzitter raad van commissarissen NileDutch Investment bv
Lid raad van commissarissen Andus Group bv
Lid raad van Advies WPF

N.J. (Nico) de Vries