ing. M.G.H. (Guus) Zeillemaker

Voorgedragen door:BNA


Arbiter sinds 2002

Opleiding

Expertisecentrum Conflictmanagement
De Baak senior management leergang
Academie van Bouwkunst
HTS bouwkunde

Loopbaan

Architect/eigenaar - Phi Architectuur / 2005-heden
Cofounder projectbureau Hergebruik Gebouwen / heden
Partner INBO / 1994-2005
Architect/eigenaar - Zeillemaker Architect / 1981-2005

Huidige nevenfuncties

-

M.G.H. (Guus) Zeillemaker