Jaarbericht RvA 2020 is gepubliceerd

Jaarbericht RvA 2020 gepubliceerd: ‘Recht doen aan complexiteit en onvoorspelbaarheid’.

Twee grote spelers uit de bouwwereld delen hun inzichten in de ontwikkelingen in de sector sinds de Marktvisie. Jean Luc Beguin (Rijkswaterstaat) vindt dat de afstand tussen partijen verminderd is. Maar samenwerken, mét behoud van eigen verantwoordelijkheden, blijft spannend: ‘Wat gebeurt er als de druk toeneemt en je toch tegenover elkaar komt te staan?’ Pogingen om risico’s eerder in kaart te brengen, zoals de tweefasen-aanpak, zijn nog volop in ontwikkeling.

Voor Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) is er van de goede bedoelingen uit de Marktvisie nog weinig terechtgekomen. ‘Niet-calculeerbare risico’s worden nog steeds bij de markt gelegd.’ De gang van zaken met PFAS en stikstof stemt hem weinig hoopvol. ‘We hebben meer regie nodig en ook veel meer afstemming over de verschillende beleidslijnen.’

Volgens Chris Jansen, hoogleraar Privaatrecht aan de VU en auteur van de UAV-GC, worstelen opdrachtgevers en bouwers met een niet goed functionerende markt. ‘De overheid moet meer regie nemen om randvoorwaarden tot stand te brengen en te bewaken. Bouwprojecten brengen onvoorspelbaarheden met zich mee. Accepteer die als een systeemprobleem dat inherent is aan het bouwen van risicovolle projecten.’

Tot slot geeft Reina Weening, sinds begin dit jaar RvA-bestuursvoorzitter, haar visie op de unieke kracht van arbitrage, als conflictoplossing met zo min mogelijk nevenschade en een zo groot mogelijk draagvlak. Zij wil meer inspelen op de behoefte aan maatwerk, aan flexibiliteit en aan eerder bijsturen om onnodige escalatie van conflicten te voorkomen.

We hopen dat dit Jaarbericht bijdraagt aan de discussie over verdere ontwikkeling van conflictmanagement en geschilbeslechting en wensen u veel leesplezier!

RvA jaarbericht 2020

« Terug