Het jaarbericht 2017/2018 van de RvA is gepubliceerd.

Het jaarbericht 2017/2018 van de RvA is gepubliceerd: ‘Succesvol bouwen vraagt om aandacht voor conflictmanagement’.

Conflict-beheersing is een onderwerp dat in de bouwwereld de laatste jaren gelukkig op een groeiende belangstelling mag rekenen. Dat er op dit gebied nog veel te winnen valt, leest u in het tweegesprek over professioneel conflictmanagement tussen Jacolien Eijer, directeur van NLingenieurs, en arbiter Jan Tiddo Bresters, adviseur en contractmanager bij Witteveen+Bos.

Over conflictbeheersing bij bouwprojecten in het publieke domein ging dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta Ingrid de Bondt in gesprek met arbiter Niko Poolen, organisatieadviseur en oud-aannemer.

Een essentieel onderdeel van professioneel conflictmanagement is arbitrage door de RvA. Met allerlei vormen van snel maatwerk, en met een juridische kwaliteit die buiten kijf staat, biedt de RvA de bouwwereld rechtspraak met meerwaarde. U leest er meer over in het openingswoord en de factsheet aan het slot van het jaarbericht: ‘Zeven redenen om voor de RvA te kiezen’.

Met dit jaarbericht willen we een steentje bijdragen aan de noodzakelijke verdere ontwikkeling van conflictbeheersing in de bouw. Wij wensen u veel leesplezier!

RvA jaarbericht&factsheet 2017-2018

RvA-factsheet 2017-2018

« Terug