Nieuwsbrief juni 2017 - Geschillen in de bouw: sneller te genezen en vaker te voorkomen

De bouwsector begint weer vol op stoom te komen. Onvermijdelijk betekent dat ook dat het aantal geschillen en de schade die ze toebrengen weer toe zal nemen. Alle reden dus om meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de manier waarop we geschillen oplossen en waar mogelijk voorkomen.

Geschillen in de bouw zijn een kostbare zaak. Direct, vanwege de tijd, de energie en de kosten die met de oplossing ervan gepaard gaan. En meer nog indirect, vanwege de vertragingen die ze veroorzaken bij de uitvoering van projecten en de schade die ze toebrengen aan de onderlinge relaties tussen partijen.

Gelukkig groeit de aandacht in de sector voor een efficiëntere aanpak van geschillen. Een goed moment voor de Raad van Arbitrage om een aantal nieuwe initiatieven en ontwikkelingen te belichten:

  • Fast Track Bindend Advies – de RvA biedt een nieuwe en snelle procedure bij urgente geschillen tijdens de bouw.
  • Het geschil als tipje van de ijsberg – betere projectvoorbereiding in de bouw levert meer op.
  • Presolve – een nieuw expertisecentrum werkt aan geschillenvrij bouwen.

 

Fast Track Bindend Advies bij urgente geschillen

Een bijtijdse voorbereiding op mogelijke geschillen – die zich onvermijdelijk voordoen – en een zorgvuldige afhandeling als het zover is, dragen bij aan kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering in de bouw. Hoe groter en complexer het project, hoe omvangrijker de mogelijke schade van een urgent geschil. Zeker als een oplossing (te) lang op zich laat wachten.

‘Een snelle en zorgvuldige uitspraak in geschillen bevordert de voortgang van projecten en de verdere samenwerking,’ concludeert RvA-bestuursvoorzitter Klaas Mollema. Daarom introduceerde de Raad onlangs een nieuwe procedure: het Fast Track Bindend Advies.

Naar het interview met Klaas Mollema

Het geschil als tipje van de ijsberg

Geschillen in de bouw zijn op te vatten als onderdeel van een veel groter probleem. Immers, de faalkosten bedragen 15 tot 20 procent en winstpercentages liggen rond de 2 procent. In gezonde bedrijfstakken is dat juist omgekeerd. Kwaliteitsverbetering kan de sector en de maatschappij dus enorm veel opleveren.

Het geheim schuilt in een betere voorbereiding van bouwprojecten. ‘Juist daar liggen grote kansen om met meer succes te bouwen en geschillen te voorkomen.’ Dat vindt Arent van Wassenaer, voorheen (bouwrecht-)advocaat en mede-oprichter van Presolve.

Naar het interview met Arent van Wassenaer 

Presolve werkt aan geschillenvrij bouwen

Het onlangs opgerichte expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen Presolve, dat onafhankelijk van de RvA opereert, pleit voor een preventiegerichte aanpak van geschillen. Het expertisecentrum wil:

  • kennis op het gebied van geschillenvrij bouwen verzamelen en ontsluiten;
  • partijen helpen hun projecten zodanig in te richten dat de kans op onoplosbare geschillen zo klein mogelijk wordt; en
  • waar toch geschillen optreden helpen bij het oplossen ervan.

Naar het artikel over Presolve

 

 

 

 

 

« Terug