Fast Track Bindend Advies

NIEUW bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw:

De RvA kent, naast haar andere procedures, vanaf 18 november 2016 ook een Fast Track Bindend Advies procedure. Deze (FT-procedure) is uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt.

Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure is met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft.

De uitspraak is in ieder geval bindend totdat in een na oplevering aan te spannen procedure bij de bevoegde (scheids) rechter in eerste aanleg anders is beslist. Als een van partijen van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet hij dat binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laten weten.

De uitspraak is definitief bindend als geen van partijen binnen deze termijn laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden. Formeel is daarom sprake van een voorwaardelijk Bindend Advies.

De FT-procedure is geen onderdeel van het Arbitragereglement van de RvA maar vastgelegd in een speciaal FT-reglement en moet daarom expliciet door partijen worden overeengekomen.

Partijen kunnen in overleg met de RvA van het FT-reglement afwijkende procesafspraken maken, zodat maatwerk in verband met aard en urgentie van het geschil mogelijk is.

Om te kunnen beoordelen of het geschil zich leent voor een FT-procedure kan op heel korte termijn (twee werkdagen) na aanmelding van het geschil bij de RvA een regiebijeenkomst plaatsvinden van partijen met een (arbiter) FT-regisseur, waarin ook nadere proces-afspraken kunnen worden gemaakt.

Voor een standaardprocedure: twee schriftelijke rondes (met stukken van gelimiteerde omvang), een zitting en een schriftelijke uitspraak, gelden vaste tarieven : € 7.500,00 bij 1 bindend adviseur en € 12.500,00 bij 3 bindend adviseurs (excl. btw)*

Het FT-Reglement treft u hier aan.

Kenmerken op een rij:

 1. korte doorlooptijd door:
  • gelijktijdig indienen van stukken door partijen
  • korte termijnen voor indienen van stukken
  • gelimiteerde omvang van stukken
 2. partijen vrij in keuze 1 of 3 bindend adviseurs
 3. mondelinge uitspraak binnen (maximaal) 7 weken na start procedure
 4. schriftelijke uitspraak binnen (maximaal) 9 weken na start procedure
 5. vast tarief standaardprocedure: € 7.500,00 bij 1 bindend adviseur en € 12.500,00 bij 3 bindend adviseurs (excl. btw)*.
 6. kostenverdeling altijd 50/50 en partijen dragen steeds ieder eigen kosten advocaat
 7. uitspraak is definitief bindend indien geen van partijen binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden
 8. doet een van partijen dat wel dan is uitspraak in ieder geval bindend tot dat na oplevering anders is beslist door de bevoegde (scheids)rechter
 9. gelet op de aard van de procedure, is de uitspraak niet openbaar
 10. in overleg met de RvA kan door partijen met betrekking tot procesgang en doorlooptijd van deze uitgangspunten worden afgeweken, zodat maatwerk mogelijk is.

*) tarieven gelden per 18 november 2016 en tot nader order


Achtergrond
Op 17 november 2016 is Presolve (expertisecentrum voor geschillen-vrij bouwen) gelanceerd. Dit is een initiatief van een (op dit moment) achttal ervaren, professionele bouwgeschilbemiddelaars, waaronder een tweetal arbiters van de RvA (mr. Paul Smeets en mr. Alexa Gratama). Via dit expertisecentrum bieden zij partijen in de bouw een groot aantal mogelijkheden aan om geschillen-vrij te bouwen.

Voor het geval het onverhoopt toch tot een geschil mocht komen, bleek er behoefte te bestaan aan een procedure bij de RvA met de kenmerken van de FT-procedure, zo bleek uit een door Presolve gehouden marktonderzoek. Op verzoek van Presolve heeft de RvA daarom de FTA-procedure ontwikkeld. Presolve kan nu deze procedure bij de RvA aanbieden als onderdeel van haar instrumentarium maar vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks bij de RvA terecht voor deze FT-procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M. Niesen (030-2330157) of mr. J.S. van Luik (030-2330145).

« Terug