Nieuwsbrief juni 2016 - De bouw in 2030: bij innovatie moet klant centraal staan

De  bouwsector staat voor ingrijpende veranderingen. Zeker in de woningbouw vraagt dat van alle partijen innovatie, met een focus op het belang en de beleving van de klant. De bouw, en dus ook de arbitrage, wordt complexer.

Luchtfoto

De bouw beleeft een voorzichtig herstel. De crisis heeft diepe sporen achtergelaten. Maar met name in de grote steden trekt de nieuwbouw van woningen weer aan. In de infra- en utiliteitsbouw is het wachten nog op investeringsgroei. Het dieptepunt lijkt echter gepasseerd. Een uitgelezen moment voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw om op haar recente Jaarbijeenkomst de belangrijkste trends voor de toekomst te verkennen. Op uitnodiging van de Raad gaven drie voorlieden uit de sector hun visie op de ‘bouw in 2030’. Die vindt u terug in een aantal korte interviews elders in deze nieuwsbrief.

Innovatiegolf in woningbouw op komst
Productiviteitsverbetering in de woningbouw biedt innoverende bedrijven grote kansen. Industrialisatie en schaalvergroting zijn daarbij onvermijdelijk, stelt Jan van Rooijen, CFO van VolkerWesssels. Wie de klant het best bedient, behoort straks tot de winnaars.
> Naar het interview met Jan van Rooijen 

Makelaar wordt adviseur
Ook makelaar en oud-voorzitter van de NVM Ger Hukker zet zijn kaarten op innovatie. Dat is een kwestie van overleven, want wie geen waarde toevoegt, verdwijnt. De makelaar van de toekomst blinkt uit als persoonlijk adviseur van een klant die steeds meer verwacht.
> Naar het interview met Ger Hukker 

Menselijke beleving wordt leidend
Architect en hoogleraar aan de TU Eindhoven Jeanne Dekkers voorziet dat de beleving van de mens leidend zal worden. Bij het ontwerpen en bouwen van woningen, wijken en steden heeft te vaak de bouwer of de architect centraal gestaan. Dat is niet meer van deze tijd.
> Naar het interview met Jeanne Dekkers 

Zwaardere zaken bij de Raad
“Wij zien al enkele jaren dat zaken bij de Raad complexer en juridischer worden,” zegt RvA-bestuursvoorzitter Klaas Mollema. “Naarmate trends als professionalisering, digitalisering en product- en procesinnovatie leiden tot verdere integratie in de bouwketen, kan het aantal partijen afnemen. Of ook het aantal geschillen daardoor afneemt, en in welke mate, valt nog te bezien. In ieder geval zal de complexiteit verder toenemen. De deskundigheid die de Raad te bieden heeft, wordt daardoor nog relevanter. Wij spelen voortdurend op de toekomst in door van deskundigheidsbevordering en preventie speerpunten te maken.”

Pilots met preventieve arbitrage: AdviesRaad
“Vooral bij grote trajecten zien we mogelijkheden voor wat je een vorm van preventieve arbitrage zou kunnen noemen. Op dit moment doen we daar in twee pilots ervaring mee op,” legt Klaas Mollema uit. “Een AdviesRaad, bestaande uit zeer ervaren arbiters, loopt daarbij mee in een project. Dat biedt de mogelijkheid geschillen te voorkomen, erin te bemiddelen dan wel via een ‘voorlopig bindend advies’ geschillen efficiënt en bijtijds te beslechten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak niet alleen preventief werkt, maar ook bijdraagt aan het lerend vermogen van de sector.”

Deskundigheid bevorderen
De Raad heeft deskundigheidsbevordering al hoog op de agenda staan. “Wij bieden onze arbiters elk jaar een gevarieerd cursuspakket aan. De toenemende complexiteit in de sector zie je bijvoorbeeld terug in DBFM(O) en UAV-GC contracten. Daar scholen we de arbiters in,” vertelt RvA-directeur Bas van Luik. “Een andere manier waarop we werken aan deskundigheid is via een substantiële bijdrage aan de succesvolle master-bouwrecht aan de Universiteit van Utrecht. Studenten kunnen daar via een stage kennismaken met de bouwpraktijk. Dat draagt eraan bij ze als beginnend juristen al voeling hebben met de nieuwste ontwikkelingen in de sector.”

« Terug