Aanpassing rolreglement

Artikel 5 van het rolreglement is na opmerkingen van partijen aangepast. Voorheen was het zo dat indien beide partijen akkoord waren met een nader uitstel (dus buiten de normale uitstelregeling) voor de memorie van re- en/of dupliek, de Raad dit als een verzoek tot plaatsing van het geschil op de parkeerrol beschouwde.  Dit artikel is nu zodanig aangepast dat partijen op eenstemmig verzoek éénmaal een nader uitstel kunnen verzoeken. Bij dat verzoek moet een termijn worden genoemd. Die termijn kan niet langer zijn dan tweemaal een volgens dit rolreglement gebruikelijke uitsteltermijn voor de soort procedure. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de desbetreffende alinea in het rolreglement.

« Terug