Het jaarbericht 2014-2015 van de RvA is gepubliceerd.

Het jaarbericht 2014-2015 van de RvA is op 7 juli jl. gepubliceerd. In het kader van het thema “Tegenspraak” komt onder meer Prof. Egbert Myjer (van 2004 tot 2012, de Nederlandse rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg) aan het woord. Hij betoogt onder meer dat rechters en arbiters ook onderling open moeten staan voor tegenspraak: ‘Rechters moeten ook elkaar durven aanspreken’;‘Een basisbeginsel van een eerlijke procesvoering is tegenspraak’;‘Maak van je hart geen moordkuil en spreek elkaar als nodig aan, zoals op gedrag of veronderstelde vooroordelen.’

Daarnaast bevat Jaarbericht boeiende portretten van architect Chris de Jonge, ingenieur Danker van Valkenburg en bouwmanagementadviseur Jacqueline Kuijper, allen arbiter bij de RvA.

Klik hier om het jaarbericht 2014/2015 te bekijken

« Terug