Wijziging uurtarief secretaris

Het maximale uurtarief van de secretaris wordt per 1 juli 2015 verhoogd tot € 225,00. Deze verhoging is noodzakelijk om kostendekkend te blijven werken. Het huidige tarief van € 210,00 dateert van 1 januari 2011.

« Terug