Procesvolmacht

Van professionele rechtshulpverleners, niet zijnde advocaten, zal in beginsel niet meer gevraagd worden de in artikel 1038 lid 1 Rv bedoelde bijzondere schriftelijke procesvolmacht over te leggen, tenzij de wederpartij daarom verzoekt.

« Terug