Kostenbesparing: één i.p.v. drie arbiters bij belang tot € 100.000,00 in eerste aanleg

Geschillen in eerste aanleg met een belang tot € 100.000,00 worden volgens het Arbitragereglement van 1 december 2012 steeds beslecht door 1 arbiter. 

In oudere reglementen ligt deze grens nog op € 50.000,00 en worden geschillen met een hoger belang in beginsel behandeld door 3 arbiters. Gelet echter op het feit dat de gecompliceerdheid van de geschillen tot een belang van € 100.000,00 niet zodanig is, dat deze niet door één arbiter behandeld kunnen worden,  maakt de Voorzitter in de meeste van die geschillen gebruik van zijn bevoegdheid om slechts één arbiter te benoemen, waardoor partijen een  aanzienlijk bedrag aan kosten besparen. Partijen wordt dit steeds medegedeeld  en zij kunnen desgewenst benoeming van 2 extra arbiters vragen.

« Terug