Tariefsverlaging per 1 oktober 2012!

De RvA heeft een efficiëntieslag gemaakt en daarbij zijn waarborgsom- en moderatiesysteem grondig herzien.

Mede als gevolg daarvan zal per 1 oktober 2012 een verlaging plaatsvinden van een groot aantal tarieven voor geschillen die de RvA onder het eigen arbitragereglement behandelt.

Daarnaast  zal vanaf die datum in het merendeel van de geschilcategorieën (tot een belang van € 100.000,00 in eerste aanleg en tot een belang van € 50.000,00 in hoger beroep) sprake zijn van een vast bedrag aan kosten respectievelijk van een maximum aan kosten die de RvA in rekening kan brengen.

Partijen kunnen hierdoor vooraf een nauwkeuriger inschatting maken van de arbitragekosten die de RvA in rekening kan brengen.

De tariefaanpassingen (alle bedragen inclusief btw) kort op een rij.

  • In geschillen in eerste aanleg met een belang tussen de € 5.000,00 tot € 50.000,00 worden, ten opzichte van het huidige tarief, in gemiddeld 75% van de geschillen de maximaal in rekening te brengen kosten verlaagd. In de overige geschillen blijven de kosten gelijk of worden deze slechts marginaal hoger.
  • In geschillen in eerste aanleg met een belang vanaf € 50.000,00 tot € 100.000,00 wordt een kostenmaximum ingevoerd van € 9.000,00.
  • In geschillen in appel met een belang vanaf € 12.500,00 tot € 50.000,00 wordt een kostenmaximum ingevoerd van € 10.000,00.
  • Zowel in eerste aanleg als in appel wordt in geschillen met een belang vanaf € 500.000,00 de urenopslag van 2,5 verlaagd tot 2.
  • In appel wordt de categorie geschillen waarin het belang lager was dan € 10.000,00 en waarin de in rekening te brengen arbitragekosten werden beperkt tot een gefixeerd bedrag van € 2.750,00 verruimd tot geschillen met een belang tot € 12.500,00. Het in deze categorie in rekening te brengen vaste bedrag aan kosten bedraagt dan € 3.000,00.

Omdat deze kostenaanpassingen vrijwel steeds gunstig zijn voor partijen, zullen deze per 1 oktober 2012 ook gelden voor de dan al lopende geschillen, voor zover partijen daarin nog geen bericht hebben ontvangen dat de uitspraak nagenoeg voor uitreiking gereed ligt met opgave van de hoogte van de door de Raad gemaakte kosten. Uitzondering hierop zijn de op die datum reeds lopende geschillen in hoger beroep met een belang tot € 10.000,00. Die zullen tegen het oude vaste tarief van € 2.750,00 worden behandeld.  

Het nieuwe kostenschema is te vinden op deze website door te klikken op  “Waarborgsom en kosten” in de kolom links van dit bericht en vervolgens op de nieuwe pagina te klikken op “waarborgsom-/moderatieschema”.

« Terug