Wijziging beleid hantering peremptoire termijn vanaf 1 januari 2012

Tot op heden ging de Raad soepel om met het hanteren van de peremptoire termijn. Dit was historisch gegroeid: de Raad werkte niet met lokale procureurs en de posterijen garandeerden niet een postbestelling binnen 24 uur. Inmiddels zijn er voldoende mogelijkheden om stukken tijdig bij de Raad te laten bezorgen. Gelet hierop zal vanaf 1 januari 2012 de peremptoire datum strikt gehandhaafd gaan worden en zal bij niet tijdige ontvangst van gevraagde stukken direct akte worden verleend van niet dienen daarvan.

Indien een stuk met producties binnen een peremptoire termijn moet worden ingediend, is het voldoende dat het stuk zonder producties per fax binnen de peremptoire termijn wordt ingediend, mits onverwijld het origineel van dat stuk met producties in voldoende aantal per post wordt verzonden.

« Terug