RvA laat klantwaarderingsonderzoek doen

KLANTWAARDERINGSONDERZOEK I

De RvA streeft voortdurend naar het verbeteren van zijn dienstverlening. In dit kader is besloten een klantwaarderingsonderzoek te houden onder partijen en professionele

Raad laat klantwaarderingsonderzoek doen

rechtsbijstandverleners die regelmatig met de dienstverlening van de RvA te maken hebben.

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met Bureau Prisma, dat ervaring heeft met dergelijke onderzoeken bij rechtbanken en raden van beroep. 

De vragenlijsten zullen worden gezonden aan ca. 300  potentiële respondenten, alle raadslieden of partijen die regelmatig met de RvA te maken hebben.

De vragen hebben – kort samengevat - betrekking op de mate van tevredenheid over:
1. de ontwikkeling in het algemeen ten aanzien van tevredenheid over de RvA;
2. de voorlichting (website):
3. de schriftelijke en telefonische dienstverlening aan gemachtigden:
4. de uitstel- en rolregeling:
5. de gang van zaken bij de mondelinge behandeling:
6. de leesbaarheid en motivering van de vonnissen.

Aan de hand van de analyse van de respons zal worden bezien of het alsnog zinvol is deze resultaten te bespreken in een miniconferentie.

De uitnodigingsbrieven gaan er medio januari uit. Eind maart moeten de resultaten zijn verwerkt en zal het eindrapport beschikbaar zijn.

« Terug