De uitkomst van het Klantwaarderingsonderzoek

Het klantwaarderingsonderzoek, waarover onder het kopje januari 2008 is bericht, is inmiddels afgerond. Van de advocaten heeft 75% en van de partijen heeft 55% aangegeven tevreden te zijn over het werk van de Raad.

Tot die

tevredenheid hebben de navolgende aspecten het meeste bijgedragen:  

(bij de advocaten)

 -            de inhoud en de kwaliteit van de vonnissen;

 -            het verloop van een mondelinge behandeling die wordt voorgezeten door een niet-lid-jurist;

-             de wijze waarop zij telefonisch te woord worden gestaan en worden geholpen;

-             snelheid van beantwoorden van brieven;

-             de deskundigheid van de secretaris;

-             de bejegening door de secretaris.

(bij partijen)

-             de motivering van het vonnis;

-             de deskundigheid van de bouwtechnische arbiters;

-             het verloop van een mondelinge behandeling die wordt voorgezeten door een lid-jurist;

-             de deskundigheid van de secretaris.

 

Voor verbetering vatbaar werden ervaren:

- de relatief lange termijn tussen het indienen van de laatste memorie en de datum van de mondelinge behandeling;

- de relatief lange termijn tussen de datum van de mondelinge behandeling en de uitreiking van het vonnis;

- de (volgens procespartijen) te lange duur van de procedure;

- de juridische deskundigheid bij de voorzitter, niet lid-jurist, van het scheidsgerecht.

 

De miniconferentie

Naar aanleiding van deze resultaten heeft een miniconferentie plaatsgevonden met als deelnemers onder andere tien raadslieden die zeer regelmatig bij de Raad procederen, twee leden-jurist van de Raad en een lid-deskundige van de Raad. 

 

Op deze conferentie bleek onder meer dat:

 

-        Er onder de deelnemers voldoende steun bestond voor het invoeren van het systeem eis/antwoord/mondelinge behandeling, tenzij partijen in voorkomende gevallen aangeven dat het betreffende geschil zich daar niet voor leent;

-        het prikken van een datum voor een mondelinge behandeling zonder verhinderdata van partijen niet op bezwaren stuit;

-        een termijn van drie maanden tussen de mondelinge behandeling en het ter beschikking komen van het vonnis voor partijen nog acceptabel is;

-        de aanvangstijd voor zittingen zou kunnen worden vervroegd mits de locatie goed te bereiken is met openbaar vervoer;

-        men in het algemeen zeer waardeert dat de voorzitters (leden-deskundige) op een informele wijze veel aandacht hebben voor de feitelijk-technische kant van het geschil hetgeen men ziet dat als het grote voordeel van arbitrage, maar daarbij van belang vinden dat deze arbiters ook steeds de proces-orde op de zitting goed bewaken. 

-        het zoeksysteem van de jurisprudentiesite zou moeten worden uitgebreid

 

De Raad gaat met deze uitkomsten aan de slag en in een volgend nieuwsbulletin wordt u nader geïnformeerd.

« Terug