Garantiewoning geschillen naar RvA

In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen voor zover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

Op de

Afdeling Garantiewoningen van deze website vindt u informatie over geschillen betreffende Garantiewoningen.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga-geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.

« Terug