home > Berichten

Nieuwe naam en huisstijl RvA

De RvA heeft zijn naam veranderd. De nieuwe naam is voluit: ‘Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen’. Door de oude toevoeging (‘voor de Bouw’) aan te passen, wil de RvA benadrukken wat zijn kernactiviteit is: het oplossen van bouwgeschillen en tegelijkertijd zijn neutraliteit onderstrepen.