Pers

Aanwezigheid bij een zitting van de schrijvende pers wordt toegelaten, tenzij een van partijen daartegen bezwaar heeft.

Radio- of televisieopnamen worden toegelaten, tenzij een partij daartegen bezwaar heeft. De opnamen moeten beperkt blijven tot omstreeks vijf minuten vanaf het begin van de zitting en/of ter plaatse van de bezichtiging van het werk. Dit betreft een richtlijn, waarvan door het scheidsgerecht kan worden afgeweken, indien het scheidsgerecht dat in de concrete omstandigheden van de zaak en/of de locatie van de zitting noodzakelijk voorkomt.


Persvragen: Bas van Luik: j.s.van.luik@raadvanarbitrage.nl telefoon: 030 2343222