Disclaimer

De informatie op deze website kan niet als juridisch advies worden beschouwd. Zij dient ter algemene informatie van de bezoeker, is niet bedoeld volledig te zijn en kan - ondanks het streven naar actualiteit - verouderd zijn.

Bezoekers die zonder raadpleging van een juridisch adviseur gebruik maken van de op deze website weergegeven informatie, lopen het risico dat zij die informatie onjuist interpreteren.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (de RvA) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen dan wel gelinkt of waarop naar deze site wordt verwezen dan wel gelinkt.

De RvA, noch enige andere partij die betrokken is bij de totstandkoming van deze website, is aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van enig handelen of nalaten van bezoekers naar aanleiding van de op deze website weergegeven of via deze website toegankelijke informatie.

Gebruik van de op deze website weergegeven gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen zonder uitdrukkelijke toestemming van de RvA is niet toegestaan.