Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand

ter bepaling van de in een arbitraal geding aan partijen toe te kennen of op te leggen vergoeding van processuele bijstand, behoudens de bevoegdheid van arbiter(s) daarvan af te wijken.

Puntenstelsel
enerzijds afhankelijk van de verrichte werkzaamheden (A), anderzijds van het belang van de zaak (B).

A. Waardering van de verrichte werkzaamheden in punten.


 

Punten

- Iedere memorie tot een maximum van 2 1,0
- Mondelinge behandeling maximaal 3,0
- Getuigenverhoor    1,0
- Voortzetting getuigenverhoor 0,5
- Memorie na getuigenverhoor        0,5
- Akten zonder bijzondere inhoud/overleggen producties      0
- Akten met bijzondere inhoud 0,5
- Memorie in een incident 1,0
- Conservatoir beslag met request 1,0
- Conservatoir beslag zonder request 0,5


   

B. Het belang van de zaak.

Tarief I
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde beneden € 500 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 168 met een maximum van 3 punten. 
Tarief II
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 500 tot € 4.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 384 met een maximum van 5 punten.
Tarief III
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 4.000  tot € 12.000 in hoofdsom.  In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 480 met een maximum van 6 punten.
Tarief IV
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 12.000 tot € 45.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 696 met een maximum van 6 punten.
Tarief V
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van een geldswaarde van € 45.000 tot € 90.000 in hoofdsom.In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 1.080 met een maximum van 10 punten.
Tarief VI
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde van € 90.000 tot € 350.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 1.800 zonder maximum puntental.
Tarief VII
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken met een geldswaarde boven € 350.000 in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt gewaardeerd op € 3.000 zonder maximum puntental.

Nota bene: (Incidenten) In geval van afzonderlijk behandelde incidenten (bevoegdheid, vrijwaring, etc.) wordt bij de bepaling van het te hanteren puntentarief  niet uitgegaan van het op grond van de geldswaarde van de hoofdzaak toepasselijke tarief maar uitgegaan van één tarief lager dan dit.
(Nakosten) Voornoemde maxima zijn steeds exclusief de eventuele vergoeding voor nakosten. Nakosten kunnen worden gevorderd en kunnen alsdan worden toegewezen tot het door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief: salaris advocaat (het nasalaris) € 157 zonder betekening en verhoogd met € 82 in geval van betekening.

Utrecht, 25 juli 2018.