Wet- en regelgeving

In de linker kolom vindt u enkele artikelen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, alsmede de reglementen en richtlijnen van de RvA. 

De informatie op deze website is bedoeld om u op weg te helpen bij het zelfstandig voeren van een procedure. Op de rechtsverhouding met uw wederpartij zijn meer wetsartikelen van toepassing dan op deze website zijn genoemd.