Bewijsincident

Arbiters kunnen op eigen initiatief, of op verzoek van een partij, vorderen dat een (andere) partij bewijs levert van bepaalde stellingen en feiten.

Een bevel tot bewijslevering kan bijvoorbeeld betreffen: