(Niet-)ontvankelijkheidsincident

Een niet-ontvankelijkheidsverweer kan – ondanks het ontbreken van een specifieke wettelijke regeling daarvoor - leiden tot een incident, indien het is gebaseerd op processuele gronden.

In veel gevallen worden gronden voor niet-ontvankelijkheid aangevoerd die niet alleen om een processuele, maar ook om een inhoudelijke beoordeling van het geschil vragen. In dat geval is er in beginsel geen plaats voor incidentele behandeling, maar kan wel (op verzoek of met instemming van partijen) bij tussenvonnis een uitspraak worden gedaan omtrent de (niet-)ontvankelijkheid.