Jurisprudentie

 

Door te klikken op onderstaande link komt u op de jurisprudentiewebsite van de RvA met vonnissen van de RvA, het AIBk, de Geschillencommissie van het KIvI en de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel. Ook vindt u hier jurisprudentie inzake geschillen betreffende garantiewoningen (GIW, AIG, Woningborg, Stiwoga).

Ga naar de jurisprudentiewebsite van de RvA