Bestuur & Directie

Samenstelling van het bestuur: artikel 4 Statuten RvA.

Einde van het bestuurslidmaatschap: artikel 5 Statuten RvA.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten: artikel 6 Statuten RvA.

Bestuur
  Naam Functie Benoemd door
Op voordracht Raad voor de Rechtspraak  Weening, mw. mr. R.E.  voorzitter  Raad voor de Rechtspraak 
 
Bestuursleden van opdrachtgevers-zijde  Bloemert, mw. drs. A.B.  Lid  Staat 
  Groot, dhr. ir. E.J.M. de  Lid  Aedes 
  Wienen, dhr. drs. J.  Lid  VNG 
 
Bestuursleden van aannemers-zijde  Asbroek, dhr. ing. H.J.  Lid  Bouwend Nederland 
  Boer, dhr. ir, G.H. de  Lid  Bouwend Nederland 
  Vries, dhr. ir. N.J. de  1e ondervoorzitter  Bouwend Nederland 
 
Bestuursleden van adviseurs-zijde  Bijvoet, mw. ir. C.H.  Lid  BNA 
  Toorenburg, dhr. mr. ing. E.R.C. van   Lid  NLingenieurs 
  Vester, mw. ing. W.E.  Lid  KIVI 

Directie
Naam Functie  
Luik, dhr. mr. J.S. van  Directeur   
Niesen, mw. mr. M.  Adjunct-directeur